Blog

Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Vervoer en opslag

Transportbond ijvert voor veilige en hygiënisch uitgeruste parkings

Voldoende veilige en hygiënisch uitgeruste parkings zijn een goede investering in de arbeidsomstandigheden van chauffeurs en de transportveiligheid. Daarom gingen voor het vijfde jaar op rij teams van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB) de toestand langs de snelwegparkings inspecteren. Er werden 156 bezoeken afgelegd.

Alcohol en drugs
Vervoer en opslag

Transportveiligheid in Europa: handboek, prijzen, alcoholgebruik

Op 25 april 2012 werd het PRAISE-handboek voorgesteld op een internationaal seminarie in Brussel. Het Europees PRAISE project staat voor: Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees (voorkoming van wegongevallen en letsels voor de veiligheid van werknemers). Tevens werden de jaarlijkse transportveiligheidsprijzen uitgereikt. Europa ijvert ook voor een nultolerantie voor het rijden onder invloed van alcohol.

Lawaai / Musculoskeletale aandoeningen (MSA) / Psychosociale risico’s (PSR)
Callcentra

Arbeidsomstandigheden in callcenters onderzocht

In 2010 heeft de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) een onderzoeksproject gelanceerd om de moeilijkheden en risico’s op het gebied van het welzijn op het werk in callcenters in kaart te brengen. Op 29 maart 2012 heeft het onderzoeksteam de resultaten van het project bekendgemaakt. Zij hebben ook een aantal aanbevelingen en maatregelen geformuleerd die kunnen helpen om een aantal risico’s beter te beheersen.

Vlaams ‘Truckveilig charter’ voor veiliger verkeer

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft de campagne Truckveilig Charter opgezet, gericht tot de transportsector en de andere weggebruikers om te komen tot meer hoffelijkheid in het verkeer en meer verkeersveiligheid voor iedereen. Met dat initiatief wil de transportsector initiatieven steunen en inspiratie bieden voor bedrijven en chauffeurs die zich inzetten om het transport veilig en vlot te laten verlopen.

Bouw

NAVB en Co-Prev samen voor veiligheid en gezondheid in de bouw

Het preventie-instituut van de bouw NAVB-CNAC Constructiv, kortweg het NAVB, en de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk Co-Prev gaan samenwerken voor de bevordering van de veiligheids- en gezondheidssituatie van de werknemers in de bouwondernemingen, in het bijzonder in de kleine bouwondernemingen. Zij zullen samen projecten in de bouwsector opzetten en daarom hebben zij op 15 november 2011 officieel een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Alcohol en drugs
Vervoer en opslag

DRUID: rijden onder invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen

Het Europees project DRUID staat voor “Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines”. De bedoeling ervan is om het onveilig rijden onder invloed van drugs, alcohol en geneesmiddelen op een meer geïntegreerde manier aan te pakken.

Arbeidsongevallen

ISCO-code verplicht in arbeidsongevallenaangifte

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om in rubriek 18 van het aangifteformulier van een arbeidsongeval de ISCO-code in te vullen. De code is een getal van vier cijfers en duidt het beroep aan van de betrokken werknemer op het ogenblik van het ongeval. De ‘International Standard Classification of Occupations’ (ISCO) code is in 2008 vastgelegd door het Internationaal Arbeidsbureau.

Antwerpse haven krijgt internationale prijs voor welzijn van zeelui

Het “International Committee on Seafarers’ Welfare” (ICSW) heeft de haven van Antwerpen uitgeroepen tot haven van het jaar. De ICSW bekommert zich om het welzijn van zeelieden wereldwijd en beloont met deze prijs de inspanningen die de haven van Antwerpen op dit vlak heeft geleverd.

Gevaarlijke stoffen
Vervoer en opslag

Campagne over toxische gassen in containers

De sociale partners van de sector transport en logistiek lanceerden op 30 november 2011 de preventiecampagne “Toxische gassen, laat je niet verrassen!”. De campagne heeft tot doel dat werkgevers en werknemers in de sector meer aandacht gaan besteden aan de preventie van de risico’s van toxische gassen in containers.

Gevaarlijke stoffen

Veilig gebruik van gechloreerde oplosmiddelen

De ‘European Chlorinated Solvent Association’ (ECSA), die de producenten van gechloreerde oplosmiddelen vertegenwoordigt, heeft een online toolbox ontwikkeld om de gebruikers van gechloreerde oplosmiddelen van informatie te voorzien over het veilige en duurzaam gebruik van deze producten. Het gaat om vier stoffen: methyleenchloride, perchloorethyleen (PER), trichloorethyleen (TRI) en chloroform.