Nieuws en evenementen

Evenement

Conferentie over de aanpak van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

De Focal Points van de BENELUX-landen en Business Europe organiseren op 15 mei 2019 in Brussel de conferentie met als thema “Hoe bedrijven en...
19.02.2019
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Enquête naar kankerrisicofactoren

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) kondigt naar aanleiding van Wereldkankerdag een enquête aan naar de...
03.12.2018
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Op de blog: uitwisselen van oplossingen om de risico's van kankerverwekkende stoffen te verminderen

Met zowat 80.000 overlijdens per jaar is kanker de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Men kan en moet...
23.10.2018
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Routekaart voor kankerverwekkende stoffen

Kanker veroorzaakt jaarlijks meer dan 100.000 overlijdens en is de belangrijkste arbeidsgerelateerde doodsoorzaak in de Europese Unie (EU). Op 25 mei...
23.11.2017
Kankerverwekkende en mutagene agentia

Onderzoek over werkgerelateerde kanker in Europa

Volgens een onderzoek van het Europees Vakbondsinstituut brengen de kankers die te wijten zijn aan de beroepsactiviteit elk jaar tussen 270 en 610...