Nieuws en evenementen

09.08.2023
Gevaarlijke stoffen

Belgische afvalbedrijven vallen in de prijzen op het 10de Europese afvalcongres

Van 14 tot 16 juni 2023 organiseerde de ‘Confederation of European Waste-to-Energy Plants’ (CEWEP) in Berlijn het 10de “afval-naar-energie”-congres...
02.08.2023
Arbeidsplaatsen / Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia / Beschermingsmiddelen / Arbeidsongevallen
Landbouw, bosbouw en visserij / Winning delfstoffen / Industrie / Bouw

Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten

Het update-proces van BeSWIC gaat onverminderd door. Recent werd niet enkel het risicoveld “besloten ruimten” geüpdatet, maar ook artikels die met...
16.06.2023
Gevaarlijke stoffen
Industrie / Vervoer en opslag

Nieuw KB begassingen en ontgassing en update berichten over gassen in containers

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2023 verscheen het koninklijk besluit (KB) van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de...
Evenement

Infosessie nieuw koninklijk besluit inzake begassingen en ontgassingen

Op vrijdag 16 juni 2023 om 10u organiseren de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de...
13.03.2023
Gevaarlijke stoffen / Gezondheid en re-integratie van de werknemer / Gender

Borstvoedingscomité benadrukt het recht om borstvoeding te geven

Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), verbonden aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD...
10.06.2022
Gevaarlijke stoffen / Chemische agentia

Op de blog – Vergiftiging en antidota: symposium Antigifcentrum en andere informatiebronnen

Op 12 mei 2022 organiseerde het Antigifcentrum een avondsymposium met als titel “Intoxications versus antidotes: are we prepared?” Dit...