Nieuws en evenementen

02.06.2023

Nieuwe nota’s van EU-OSHA over platformwerk: initiatieven voor risicopreventie en -beheer en diversiteit op de werkvloer

Twee nieuwe discussienota’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bieden inzicht in de preventie en het...
15.03.2023
Arbeidsongevallen

Op de blog – Platformwerk: nieuwe stap naar een Europese richtlijn

Op 2 februari 2023 keurde het Europees Parlement een besluit goed om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe maatregelen om de...
27.09.2022
Administratieve en ondersteunende diensten

Podcast van Eurofound over platformwerk

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) biedt op zijn website onder de noemer “Eurofound Talks” een...
22.03.2022
Administratieve en ondersteunende diensten

Rapport van EU-OSHA over digitale arbeidsplatforms en de uitdagingen op het gebied van VGW

Een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) bevat de voornaamste bevindingen die voortvloeien...
15.03.2022

Casestudy’s van EU-OSHA over digitale arbeidsplatforms en de uitdagingen op het gebied van VGW

In vier nieuwe casestudy’s van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de risico’s en uitdagingen op het...
21.02.2022
Vervoer en opslag / Administratieve en ondersteunende diensten

Beleidsnota van EU-OSHA over platformwerk in de EU: regelgeving, beleid en initiatieven

In een nieuwe beleidsnota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de bevindingen en lessen uit een...