Nieuws en evenementen

19.05.2020
Biologische agentia / FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Posters met coronapreventiemaatregelen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks posters met coronapreventiemaatregelen...
15.05.2020

Gratis acties voor non-profitinstellingen ten behoeve van welzijn op het werk

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector.
14.05.2020

VGW-barometer

De VGW-barometer is de eerste datavisualisatietool met actuele informatie over de stand van zaken en trends op het gebied van veiligheid en...
13.05.2020
Musculoskeletale aandoeningen (MSA)

Onderzoek van EU-OSHA naar werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen

In het meeste recente onderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt onderzocht waarom spier- en...
11.05.2020

Bevindingen van de bedrijvenenquête “Esener 2019”

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) presenteert de belangrijkste bevindingen van de Europese bedrijvenenquête...
06.05.2020
Biologische agentia / Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Op de blog: gids voor mondmaskers

Het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft deze gids voor mondmakers opgemaakt: NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids...