Nieuws en evenementen

30.07.2018
Ergonomie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en VerV

De recent afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Prebes en de Vlaamse ergonomievereniging (VerV) creëert een zeer interessante win-win situatie...
27.07.2018

30 jaar Crisiscentrum

Op 18 april 1988 werd het Crisiscentrum opgericht om te beantwoorden aan enkele tragedies van de jaren 80 zoals het Heizeldrama, de kernramp van...
26.07.2018
Psychosociale risico’s (PSR) / Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector

Op vraag van Vlaams Minister Gatz werd de studie “Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector” uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cudos...
25.07.2018
Bouw

Veiligheid in de bouw op weg naar een preventiecultuur

In het jaarverslag 2017-2018 van de Confederatie Bouw met als titel “Veiligheid in de bouw. Op weg naar een preventiecultuur" wordt veiligheid...
24.07.2018
Chemische agentia

Op de blog: schoonmaakproducten zijn allesbehalve onschadelijk

Naar verluidt zijn huishoudproducten even gevaarlijk als of zelfs gevaarlijker voor de gezondheid dan sigaretten. Verschillende studies verwijzen...
23.07.2018
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Vlaamse werkbaarheidsmeting van 2016 geeft cijfers over grensoverschrijdend gedrag

Op basis van de werkbaarheidsmeting van 2016 bij 12.000 werknemers brengt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nieuwe cijfers uit over...