Nieuws en evenementen

25.01.2019
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Campagnes van de arbeidsinspectie TWW in 2019

De Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) heeft haar campagnes voor 2019 bekendgemaakt. Er zijn een aantal regionale campagnes die...
Evenement

Studiedag over de resultaten in het onderzoek naar veiligheid en gezondheid op het werk

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid)...
24.01.2019

25 jaar EU-OSHA

In 2019 viert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn 25-jarig bestaan door terug te blikken op de...
Evenement

See-days

De 14de editie van de “See-days” beurs brengt op 28 februari 2019 opnieuw mensen samen met interesse in preventie, milieu en ergonomie in Xpo...
16.01.2019
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het...