Nieuws en evenementen

06.01.2021

Rapport van Eurofound over telewerken en op ICT gebaseerde mobiele werkzaamheden (2020)

In het rapport “Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age” van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en...
05.01.2021
Burn-out
Informatie en communicatie, financiële activiteiten en onroerend goed / Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

FEDRIS zoekt ervaren professionals binnen het domein van burn-out

Sinds januari 2019 leidt het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) een pilootproject rond de secundaire preventie van burn-out. Dit...
Evenement

Webinar Re-integratie op de werkvloer: evaluatie en in de praktijk

In het kader van hun de campagne “Verlicht de last” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) vond op 8...
18.12.2020
COVID-19

Oproep van de sociale partners over de verplichting tot telethuiswerk

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk wensen er de aandacht op te vestigen dat telethuiswerken momenteel nog...
17.12.2020
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Op de blog: campagne “Stop geweld tegen de politie”

De politievakbond van het Vrij Syndicaat voor het openbaar Ambt (VSOA Politie) heeft een campagne voorgesteld om geweld tegen de politie aan te...